Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 8, 2016

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦ 12.6

Εικόνα
Το εγώ προσπαθεί να σε διδάξει πώς να κερδίσεις ολόκληρο τον κόσμο και να χάσεις την ψυχή σου. 2Το Άγιο Πνεύμα  διδάσκει ότι δεν μπορείς να χάσεις την ψυχή σου και ότι δεν υπάρχει  κάτι να κερδίσει κανείς σ’ αυτόν τον  κόσμο, διότι από μόνος του δεν ωφελεί σε τίποτα.
VI. Η Όραση του Χριστού

Το εγώ προσπαθεί να σε διδάξει πώς να κερδίσεις ολόκληρο τον κόσμο και να χάσεις την ψυχή σου. 2Το Άγιο Πνεύμα  διδάσκει ότι δεν μπορείς να χάσεις την ψυχή σου και ότι δεν υπάρχει  κάτι να κερδίσει κανείς σ’ αυτόν τον  κόσμο, διότι από μόνος του δεν ωφελεί σε τίποτα. 3 Το να επενδύεις δίχως κέρδος σημαίνει σίγουρα ότι αποδυναμώνεις τον εαυτό σου, και το κόστος είναι υψηλό. 4 Όχι μόνο δεν υπάρχει κέρδος στην επένδυση, αλλά το κόστος για σένα είναι τεράστιο. Διότι αυτή η επένδυση στοιχίζει  την πραγματικότητα του κόσμου με το να αρνείται την δική σου, και δεν σου δίνει τίποτα γι αντάλλαγμα. 5 Δεν μπορείς να πουλήσεις την ψυχή σου, αλλά μπορείς να πουλήσεις την επίγνωση της.  6 Δεν μπορείς να αντιληφθείς την …

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Εικόνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥGerard van Honthorst, 1622

Ματθαίος  Μάρκος  Λουκάς  Ιωάννης  Όλοι1 Εν εκείναις δε ταις ημέραις εξήλθε διάταγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου να απογραφή πάσα η οικουμένη.
2:1-7>>2 Αύτη η απογραφή έγεινε πρώτη, ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρήνιος.2:1-7>>3 Και ήρχοντο πάντες να απογράφωνται, έκαστος εις την εαυτού πόλιν.2:1-7>>4 Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλιν του Δαβίδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ,2:1-7>>5 διά να απογραφή μετά της Μαριάμ της ηρραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ήτις ήτο έγκυος.