Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 2, 2017

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ)

Εικόνα
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ νου Στο αρχικό κείμενο των μαθημάτων μας δίνει έναν ολόκληρο χάρτη του νου. Ο χάρτης περιγράφει διάφορα επίπεδα και πως το κάθε Ένα σχετίζεται με το άλλο. Εδώ είναι ένας περιληπτικός χάρτης που μας βοηθάει να μάθουμε πως  να εργαζόμαστε με τα θαύματα.
Το Υπερσυνείδητο – Το Ουράνιο επίπεδο .
Αυτό είναι το επίπεδο της Ουράνιας γνώσης Είναι διαρκής κοινωνία μα τον Θεό και το μόνο επίπεδο που είναι απόλυτα Αληθινό .Αυτό είναι η πυγή που ο Ιησούς αποκαλεί Αποκάλυψη και  που είναι εμπειρίες κατ ευθείαν από τον θεό.
Ακολουθούν τα άλλα τρία επίπεδα που λειτουργούν στην γήινη ζωή μας.
1)ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ- ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ
Ο Ιησούς λέει ότι  αυτό είναι το επίπεδο του νου που ασχολείται με αυτόν τον κόσμο και είναι ικανό να αντιδρά και σε εσωτερικά και σε εξωτερικά ερεθίσματα ,με άλλα λόγια είναι ο συνειδητός νους.
2)ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ
Ο Ιησούς μας λέει ότι ο άνθρωπος  μπορεί να γεμίσει τα επιφανειακά επίπεδα του υποσυνείδητου που είναι πιο κοντά στην συνείδηση με τις επ…