Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 11, 2016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ Μ.Θ ΚΑΙ ΜΥΗΣΕΙΣ317

Εικόνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ Μ.Θ  ΚΑΙ ΜΥΗΣΕΙΣ317
Όπως όλες οι πραγματείες γύρω από την εξέλιξη του ανθρώπου στην μακριά πορεία του από την ζωική του υπόσταση στην πνευματική έτσι και τα Μαθήματα θαυμάτων είναι πολυεπίπεδα. Τα πρώτα μαθήματα είναι ψυχολογικού χαρακτήρα και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον αρχάριο να γνωρίσει τον κατώτερο εαυτό η εγώ . Στην συνέχεια παρατηρείται μια αλλαγή στην αντίληψη που συνεχίζεται μέχρι την αλλαγή της πρώιμης λανθασμένης αντίληψης σε ορθή αντίληψη και στην συνέχεια σε θεϊκή γνώση μέσα από μια σταδιακή ψυχική εξέλιξη που αποκαλούνται από τα αρχαία χρόνια μυήσεις.

Η ανθρώπινη ψυχή αφού έχει διανύσει τον δύσκολο δρόμο μέσα στην ύλη συνειδητοποιεί ότι όσο είναι σκλάβος του χρόνου θα είναι υποταγμένη στην ανθρώπινη μοίρα τότε έρχεται σε κατανόηση του σκοπού της ζωής και αποφασίζει να  εκπληρώσει το μέρος της στο ρόλο της απελευθέρωσης. Αυτό είναι Ένα  αρχικό μυητικό στάδιο που σταδιακά θα οδηγήσει στην Αναγέννηση  ΙΩΑΝΝ 3-5Απήντησεν ο Ιησούς· “αληθώς σου λέγω, ότι ε…

ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΒΑΝΧΩΦ

Εικόνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΥΗΣΕΙΣ 316

Εικόνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΥΗΣΕΙΣ
Θα έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι  λαμβάνουμε σκέψεις που έρχονται από κάπου έξω από τον εγκέφαλό μας και που άνθρωποι που είναι στο ίδιο ενεργειακό ρεύμα το λαμβάνουν και αυτοί . Στα  Ευαγγέλια έχουμε την ίδια αναφορά όταν λέει Ότι το πνεύμα συμμαρτυρεί.
Ο σκέψεις μας δεν ανήκουν μόνο σε εμάς διότι τις μοιραζόμαστε με ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη καλό δε είναι να προσέχουμε αυτές τις σκέψεις που κάνουμε
Οι καλές σκέψεις  πλημυρίζουν  όσους τις λαμβάνουν  με κύματα Αγάπης  τους σηκώνουν σε μια  ανώτερη συνειδησιακή κατάσταση και  απολαμβάνουν τα δώρα του Ουράνιου πεδίου
Ο νους που έχει τεθεί στην υπηρεσία του γήινου μέρους του ανθρώπου σταδιακά απαλλάσσεται από την επιρροή  των κατώτερων σκέψεων και συναισθημάτων και  η κατώτερη τετράδα ( κατώτερο νοητικό και συναισθηματικό καθώς και το ζωικό  με την δύναμη της ζωής ) τείνει να ομοιάσει   στην  σκέψη στην θέληση και την Αγάπη της ανώτερη ς τριάδας.
Κάθε αλλαγή νοητικής κατάστασης  αναφέρεται στον εσωτερισ…