Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 3, 2016

ΜΑΘΗΜΑ 35

Εικόνα
ΜΑΘΗΜΑ 35 Ο νους μου είναι μέρος του Θεού. Είμαι πολύ ιερός.

Η σημερινή ιδέα δεν περιγράφει το πώς βλέπεις τον εαυτό σου τώρα. Περιγράφει, όμως, τι θα σου δείξει η Όραση. Όποιος πιστεύει ότι είναι σε αυτόν τον κόσμο είναι δύσκολο να πιστέψει κάτι τέτοιο για τον εαυτό του. Όμως ο λόγος που πιστεύει ότι βρίσκεται σε αυτό τον κόσμο είναι ότι δεν το πιστεύει.
Θα πιστεύεις ότι είσαι μέρος του τόπου που πιστεύεις ότι βρίσκεσαι. Αυτό συμβαίνει διότι περιβάλλεις τον εαυτό σου με το περιβάλλον που θέλεις. Και θέλεις να προστατέψεις την εικόνα του εαυτού σου που έχεις δημιουργήσει. Η εικόνα είναι μέρος αυτού του περιβάλλοντος. Αυτό που βλέπεις όσο πιστεύεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε αυτό, το βλέπεις μέσα από τα μάτια αυτής της εικόνας. Αυτό δεν είναι όραση. Οι εικόνες δεν μπορούν να βλέπουν.
Αυτή η σημερινή ιδέα παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική άποψη για τον εαυτό σου. Η αναγνώριση της Πηγής σου καταρτίζει την Ταυτότητά σου, και σε περιγράφει όπως πρέπει να είσαι στην πραγματικότητα. Θα χρησιμοποιήσουμ…

ΜΑΘΗΜΑ 34

Εικόνα
ΜΑΘΗΜΑ 34
Θα Μπορούσα Να Βλέπω την Ειρήνη Αντί Γι Αυτό.
Η σημερινή ιδέα αρχίζει να περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στον άλλο τρόπο οπτικής. Η γαλήνη του νου είναι ξεκάθαρα ένα εσωτερικό ζήτημα. Πρέπει να αρχίζει με τις δικές σου σκέψεις, και έπειτα να επεκτείνεται προς τα έξω. Είναι μέσα από την ειρήνη του νου που ξεκινά η ειρηνική αντίληψη του κόσμου.
Σήμερα χρειάζονται τρεις μεγαλύτερες περίοδοι για τις σημερινές ασκήσεις. Σας συνιστάμε μια το πρωί και μια το βράδυ. Με άλλη μια οποιαδήποτε άλλη ώρα ενδιάμεσα που σας φαίνεται ότι είναι πιο κατάλληλη. Όλες οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται με τα μάτια κλειστά. Η σημερινές εφαρμογές απευθύνονται στον εσωτερικό σου κόσμο.
Για τις μεγαλύτερες περιόδους χρειάζονται περίπου πέντε λεπτά. Ψάξε το νου σου για σκέψεις φόβου, για καταστάσεις που προκαλούν ανησυχία, «προσβλητικές» προσωπικότητες ή γεγονότα, ή οτιδήποτε άλλο για το οποίο διατηρείς σκέψεις μη αγάπης. Παρατήρησέ  τις όλες με την ησυχία σου, επαναλαμβάνοντας την σημερινή ιδέα καθώ…