Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 29, 2015

Οι Εργάτες του Φωτός - Μέρος ΙΙΙ

Εικόνα
Οι Εργάτες του Φωτός - Μέρος ΙΙΙ

Jeshua channeled by Pamela Kribbe
Οι «Εργάτες του Φωτός»ενσαρκώνονταιστη γηΌτανενσαρκωθήκατεστη γη, είχατε μόλις αρχίσει την μετάβαση απότη συνείδηση που βασίζετε στο «εγώ»στη συνείδηση​​ που βασίζεται στη «καρδιά». Έχουμε σκιαγραφήσειαυτή τη μετάβαση, που αποτελείται από τέσσερα στάδια. Προχωρήσατε στο πρώτο βήμα, όταν αντιληφθήκατε τηλαχτάρα σαςγια «κάτιάλλο»,κάτι διαφορετικό από τηνπάλη για την εξουσίαπουγέμιζε πριν τη ζωήσας.
Αυτός ο αγώναςπαρείχε στιςζωές σας σκοπό καινόημα για ένασημαντικό χρονικό διάστημα. Ο ενθουσιασμόςσαςμε τη δύναμη της εξουσίας σας οδήγησενα χρησιμοποιήσετε στιςγαλαξιακέςμάχες σας τον άνθρωπο ωςμια μαριονέτα από άχυρο. 
Όλες οιγαλαξιακέςαυτοκρατορίεςήτανμέρος αυτού. Αλλά όταν οιαντιμαχόμενεςενέργειεςείχαν μεταφερθείστη γημε τον άνθρωπο ως η παιδική χαρά τους, γίνατε περισσότερο έναςπαρατηρητήςκαι αποσυρθήκατε απότις άμεσεςμάχες. Είχατεπαρακολουθήσει αυτό που έγινεστη γη. Είδατετο ανθρώπινο οννα εξελίσσετε σεκάτι, μια κατάσταση τη…